2008 - 2010 Yılları Yönetim Kurulu

2008 - 2010 Dönemi İPYD Yönetim Kurulu

Başkan Nejat Murat ERKAN, PMP Kimya Mühendisi, MBA
Sekreter Üye Alev AKIN,PMP Y. Mimar
Sayman Aslı SARI, PMP Elektronik Müh.
Üye Ahmet TAŞPINAR,PMP,REP Eğitmen Danışman
Üye Özgür POYRAZOĞLU,PMP İletişim Projeleri Yöneticisi
Üye Yıldır RAİFOĞLU İnşaat Yük. Müh.
Üye Yeşim ÇAMAKLI Mimar
Yedek Üye Şirin MUTLU AKTAŞ, PMP Bilgisayar Y.Müh.
Yedek Üye Celal CÜNDOĞLU,PMP İletişim Müh.
Yedek Üye Hakan DİLER,PMP IT Proje Yöneticisi
Yedek Üye Mujgan YILMAZTÜRK Nükleer Enerji Müh.
Yedek Üye Prof. Dr. Enar TUNÇ Kadir Has. Üni. Rektör Yard.
Yedek Üye Emrah ARSLAN Şehir Y. Planlamacı

Denetleme Kurulu

Üye Selime ÖZİSKENDER, PMP Elektrik & Elektronik Müh.
Üye Leman TÜRKOĞLU, PMP IT Proje Yöneticisi
Üye Mujgan UÇAK Y.Mimar
Yedek Üye Hulki ÖZCAN, PMP,REP Bilgisayar Y.Müh.
Yedek Üye Esin Tolga AKAY; Elektronik & Haberleşme Müh.
Yedek Üye Sibel KINAK Bilgisayar Müh., Yönetim Dan.