Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (27.05.2018)

27 Mayıs 2018

 


Değerli Üyelerimiz,

 

İstanbul Proje Yönetim Derneği’nin 2018 – 2020 faaliyet dönemine ilişkin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2018 Cumartesi günü gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2018 Pazar günü çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

Seçimli olağan Genel Kurul Toplantısı:

Tarih ve Saat: 27.05.2018 Pazar 11:00 – 14:00

Yer: Kadıköy Belediyesi Akademi Seminer Salonu 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi Sultan Sokak No:28 PK 34736 Kadıköy / İSTANBUL

 

 

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

§   Açılış.

§   Genel Kurul Divan Heyeti seçimi ve görev taksimi.

§   Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

§   Divan Heyetine Genel Kurul Tutanağının imza yetkisinin verilmesi,

§   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, bilânço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası.

§   Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, Denetleme Kurulu’nun ibrası.

§   Yeni dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin tanıtılması.

§   Yeni dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi.

§   Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

§   Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması.

§   Bireysel ve Tüzel üyelik aidatlarının belirlenmesi.

§   Üye aidat borçlarının yapılandırılmasına ilişkin önerilerin görüşülmesi ve onaylanması.

§   Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması, dernekte personel çalıştırılması ve dernek iktisadi işletmesinin kurulması konularında dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.

§   Dilek ve öneriler.

§   Kapanış.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR


1.     Dernek Tüzüğümüze göre Olağan Genel Kurul Toplantılarına aidat borcu bulunmayan üyeler katılabilecek ve oy kullanabileceklerdir.

2.     Toplantı öncesi aidat borçlarını ödemek isteyen üyelerimiz, ödemelerini nakit olarak yapabilecek ve toplantıya katılıp oy kullanabileceklerdir.

3.     Üyelerin toplantı salonuna girişlerinde geçerli kimlik bilgilerini göstermeleri zorunludur.

 

 

 

Saygılarımızla,
İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ