Değerlendirme Kriterleri

PROJE MÜKEMMELLİK MODELİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

‘Proje Mükemmellik Modeli’,  proje ekibinin güçlü yanlarını ve potansiyel gelişme alanlarını belirlemesine yardımcı olmayı hedefleyen bir yönetim aracıdır. Proje ekipleri ve organizasyonlar modeli kullanarak öz değerlendirme yapar, çalışmalarını nasıl geliştirilebileceklerini bulurlar. Proje için benzersiz bir sonuç en iyi proje takımlarının kıyaslanmasından ortaya çıkar. Bu şekilde “Öğrenen Organizasyon” otomatik olarak gelecekte daha iyi proje sonuçları elde edebilir. Proje takımlarının sadece somut gerçeklerden ve bulgulardan öğrenebileceği gerçeğine dayanarak, bir projeyi değerlendirmeye yardımcı olmak için temel ve sağlam bir yapıya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir.  Bu yapı “Proje Mükemmellik” modeli tarafından sunulur.

Proje Mükemmellik Modeli uyumlu ve açık bir kavramdır. Birçok farklı proje yaklaşımını kullanımına izin verir, model elemanları Toplam Kalite Yönetimi’nin temel içeriklerine, kavramlarına ve deneyimlerine dayanır. Model, organizasyon ve proje takımlarının deneyimlerine bağlı olarak sürekli geliştirilir.