Değerlendirme Kurulu

PÖYK- Proje Ödülü Yürütme Komitesi

Bu Komite IPYD adına IPYD ve KALDER temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite Ulusal Proje Yönetimi Ödül sürecini tasarlamak, sürekli iyileştirmek, değerlendirici ekipleri belirlemek ve eğitim almalarını sağlamak, ödülü yaygınlaştırıcı ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,  ödül faaliyetlerini planlamak, yürütmek, geri bildirimleri almak ve değerlendirmekten sorumludur.