Başvuru Şartları

"Ulusal Proje Yönetimi Ödülü"'ne aşağıda kriterler yerine getirilmişse başvurulabilir;

• Proje ekibinde en az 3 üye olmalıdır,
• Projeye, kuruluş içerisinden veya dışarıdan birbirinden bağımsız en az 3 birim katılmış olmalıdır,
• Proje, başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır devam ediyor olmalıdır,
• Projeye en az 100 adam-gün insan kaynağı harcanmış olmalıdır,
• Proje tamamlanmış olmalı ya da saha ziyaretine kadar tamamlanması planlanmış olmalıdır,
• Başvururu tarihi itibariyle projenin en az 3 aşaması bitirilmiş olmalıdır,
• Projenin medyada yayınlanmasına izin verilmiş olmalıdır,
• Herhangi bir kurum ya da birimden aynı anda en fazla 2 başvuru yapılabilir.