Ödül Hakkında

İstanbul Proje Yönetim Derneği, çağdaş proje yönetimi ilke, yöntem ve araçlarının tüm projelerde etkin kullanılmasını özendirmek ve ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak gelişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla her yıl projelerinde kendilerini proje yönetiminin mükemmel örnekleri olarak kanıtlayan proje takımlarını ödüllendirmeyi planlamaktadır.

Proje takımlarının sadece somut bulgulardan öğrenebileceği gerçeğine dayanarak , projeleri değerlendirmeye yardımcı olacak temel ve sağlam bir yapı belirlenmiş, Proje Mükemmellik Modeli’nin uyumlu ve açık bir kavram olması nedeniyle değerlendirme sürecinde kullanımı kararlaştırılmıştır. PMI, Prince2, kurumiçi geliştirilmiş metodolojiler gibi birçok farklı proje yaklaşımının kullanımına izin veren ‘Proje Mükemmellik Modeli’, proje ekibinin güçlü ve gelişmeye açık alanlarını belirlemesine yardımcı olmayı hedefleyen önemli bir yönetim aracıdır.

Türkiye'de proje yönetiminin ayrı bir disiplin olarak kabul edilmesini ve gelişmesini hedefleyen, bu alanda saygınlığı kabul edilen sivil toplum kuruluşlarından olan İPYD, Türkiye için yeni bir kavram olan "Proje Mükemmellik Modeli" nin geliştirilmesinde, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin oluşturulmasında 1993 yılından bu yana Ulusal Kalite Ödül sürecini uygulamakta olan KALDER yetkililerinden destek almaktadır. Türkiye’de Kurumsal Mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması ve bu alanda başarılı örneklerin ortaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaşılması amacıyla verilen Avrupa Kalite Ödülü’ nde de EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak, bu konuda özel yetiştirilmiş değerlendiricilerden oluşan ekipler tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Ulusal Proje Yönetimi Ödülü başvuru ve değerlendirme süreci hakkında daha fazla detay bilgiyi aşağıda linki bulunan dosyada bulabilirsiniz.

2010 - 2011 yılı ödülüne aday göstermeyi planladığınız projeler için 31 Aralık 2010 tarihine kadar gönderilmesini beklediğimiz formlar ve değerlendirme süreci hakkında gündeme gelebilecek tüm sorularınıza ipyd@ipyd.org adresimizden destek vermekten memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar: