Kazanılmış Değer Yönetimi (KDY) İlgi Grubu

Kazanılmış Değer Yönetimi (KDY) ilk defa Amerikan Savunma Sanayi tarafından kullanılmaya başlanmış önemli bir proje yönetim ve karar verme destek aracıdır. Bu yöntem ve uygulama (tool), herhangi bir “t” anında projenin zaman, maliyet ve verimlilik açısından ne durumda olduğunu gösterir. Özetle projenin başından beri toplamda ne kadar para ve zaman harcandığını ve bu harcanan miktarların planlanana ne kadar yakın (altında, üstünde veya tam) olduğunuzu gösteren bir yönetim destek aracıdır. Verimlilik planlanın altında ise negatif, planlanın üstünde ise pozitif olarak ölçümlenir. Negatif veya pozitif değerin çok yüksek olması ciddi alarm noktalarıdır. Alarm oluştuğunda proje yöneticisi/yönetim gerekli önlemleri alarak planlanan değerlere yaklaşmak için gerekli aksiyonları almasında bu metodoloji yol gösterici olmaktadır.

Misyonumuz:

KDY (EVM: Earned Value Management) hakkında bilgi birikimi oluşturmak, bu alanda Türkiye’de başvuru merkezi haline gelmek, saha çalışmalarını tetiklemek, şirketler/sektörler arası deneyim ve bilgi değişimi sağlamak, benzer yapılar için karşılaştırma bilgilerini oluşturmak adına en az 4 etkinlik yapmak.

Vizyonumuz:

KDY metodolojisinin Türkiye’de tanımı, faydaları, gerekliliği ve gelişimi konusunda PY kullanan kurumlarda bilinç sağlamak.

Hedeflerimiz:

İlgi grubu toplantıları ve katılımcıların tecrübe paylaşımları yolu ile KDY bilgi aktarımı Turkiye’deki mevcut KDY kullanan proje yönetim ofislerinin belirlenmesi ve bu ofislerin ilgi grubuna katılımının sağlanması. KDY üzerine oluşmuş kaynakçanın toplanarak IPYD sitesinde paylaşılması. PYO olgunluğu kriterlerinin varlığının araştırılması, oluşturulması ve paylaşılması.