Bilişim İlgi Grubu

Misyonumuz ve Kuruluş Amacımız

1. Bilişim teknolojisi neredeyse hayatımızın her alanına girmiş durumda. İşte bu yüzden Bilişim İlgi Grubumuz ile teknolojik esprilerden bilişim alanındaki gelişmelere kadar bir çok alanı araştırmak ve birbirinden keyifli yenilikleri Katılımcılarımız ile paylaşmak ana hedeflerimizden,

2. Bilişimcileri İPYD çatısı altında bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalara katkı sağlamak,

3. Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak için, insana yapılan yatırımları araştırmak ve desteklemek,

4. Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda bilgi birikimimizi paylaşmak,

5. Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,

6. Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmeye katkıda bulunmak,

7. Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak,

8. Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını izlemek ve katkıda bulunmak,

9. Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasına katkı sağlamak,

10. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmeye katkı sağlamak,

11. Çalışma grupları kurarak, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapmak ve mevcut araştırmalara katkı sağlamak,

12. Bilişimle ilgili olan konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülke içinde aktarılmasını gözlemlemek,

13. Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüşleri araştırmak, ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikaların oluşmasına katkı sağlamak.