Risk İlgi Grubu

Misyonumuz

1. Risk Yönetiminin prensiplerini, etkin proje yönetiminin temeli olarak, tanıtmak ve ilerletmek,

2. Risk İlgi Grubuna üyeliğini Risk Yönetimi temel ilkelerini yenileştirme ve ilerletme için kullanma,

3. Proje Risk Yönetiminde kullanılan teknik ve yöntemlerde ki ilerlemeleri Risk Yönetimi İlgi Grubu üyeleri arasında değişimini sağlamak,

4. Bütün üyelerimizin paylaşabileceği bir risk terimleri sözlüğü geliştirmek.

Kuruluş Amacı

1. İPYD ve Risk İlgi Grubunun üyelere genel ve özel ulaşımlarını genişletmek,

2. Risk Yönetimi prensiplerini etkin Proje Yönetimi için gerekli temel olarak tanıtmak ve ilerletmek,

3. Risk Yönetimi bilgi alanını genişletmek, Risk Yönetimi araç, süreç ve yöntemlerini, iletişim, eğitim ve benzeri çalışma alanlarında ki kişilerle ilişki sürdürme (net-working) yollarıyla, ilerletmek,

4. Proje Risk Yönetiminde kullanılan tenik ve yöntemlerde ki ilerlemeleri Risk Yönetimi İlgi Grubu üyeleri arasında değişimini sağlamak,

5. Proje yönetimi ile ilgili problemlerin gözden geçirilmesi, çözümler ve yeni uygulamalar bulunmasını sağlayacak bir toplum oluşturma,

6. Risk Yönetiminde ki ilerlemeler üzerinde üyeleri bilgilendirmek.