İnşaat Tasarım ve Gayrimenkul İlgi Grubu

Misyonumuz ve Kuruluş Amacımız

1. İnşaat Tasarım ve Uygulamaları konusunda mevcut çalışmalara profesyonel PY anlayışı ile katkıda bulunmak amacı ile Katılımcılarımızla bilgi birikimimizi paylaşmak,

2. İnşaat Tasarım ve Uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası yenilikleri Katılımcılarımızla paylaşmak,

3. İnşaat Tasarım ve Uygulamalarına çevresel faktörler ve etkileri paralelinde bakış anlayışına katkıda bulunmak,

4. İnşaat Tasarım ve Uygulamaları neticesinde yaratılan projeleri “Hayatın Yeni Yüzleri”  olarak adlandırır isek; Hayatın Yeni Yüzleri’ne İSO 9001:2000 KYS, ISO 14001 – 2004 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve TS 18001:2004 ; BSI OHSAS 18001:1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ile yaklaşım ve anlayışa katkı sağlamak.